Elektra varomų autobusų veiklos nuomos paslaugų pirkimo konkursas

Konkurso dokumentai:

Elektra varomų autobusų veiklos nuomos paslaugų pirkimo konkurso sąlygos

Techninė specifikacija, Priedas Nr. 1

Pasiūlymas, Priedas Nr. 2

Veiklos nuomos sutartis, Priedas Nr. 3

Apibendrinta konkurso informacija

Pirkimo objektas

10 (dešimties) elektra varomų autobusų ir jų nepertraukiamai eksploatacijai užtikrinti reikalingų paslaugų, įrangos ir eksploatacinių medžiagų (akumuliatorių (baterijų) pakrovimo įrangos, techninio ir garantinio aptarnavimo, pakaitinių autobusų, turto draudimo ir elektros energijos tiekimo ir kt.) 10 metų veiklos nuomos paslaugų pirkimas (Veiklos nuomos sutarties Specialiosiose sąlygose pateikiamas detalus pirkimo objekto aprašymas, Techninėje specifikacijoje pateikiami detalūs reikalavimai autobusui).

Papildanti informacija

Pirkimas neskaidomas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjui pateikus pasiūlymą ne visai pirkimo apimčiai, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

Sutarties terminas – 10 metų.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga

2021 m. vasario 19 d., 8:00 val.

Konkurso sąlygos susideda iš:

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai

Nurodyta konkurso sąlygose.

Informacija apie pirkimo-pardavimo sutartį

Sutarties projektas pateikiamas kartu su konkurso sąlygomis.

Informaciją apie apklausą teikia

Eksploatacijos departamento direktorius Imantas Paliakas

El. p.: edd@klap.lt, tel.: +370 46 411562

Pasiūlymą siųsti (siųsti elektroninę versiją, originalo nereikalaujama; gavimo data ir laikas bus nustatoma atsižvelgiant į el. laiško gavimo datą ir laiką)

El. paštu klap@klap.lt