AUTOMOBILINIŲ STIKLŲ, SKIRTŲ BENDROVĖS EKSPLOATUOJAMOMS IR REMONTUOJAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, PIRKIMAS

Pirkimo dokumentus galite atsisiųsti čia.

Apibendrinta apklausos informacija

Pirkimo objektas

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – stiklai, skirti įvairių gamintojų automobiliams.

2. Pirkimo objektas – priekiniai, šoniniai bei galiniai įvairių automobilių gamintojų stiklai.

3. Stiklai šių sąlygų techninėje specifikacijoje identifikuoti vadovaujantis atitinkamų automobilių gamintojų atsarginių dalių katalogais.

4. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodytas stiklo kataloginis numeris yra pakeistas, t. y. šiuo metu gamintojas naudoja kitą kataloginį  numerį identifikuoti stiklą, ruošdami pasiūlymą tiekėjai privalo identifikuoti stiklą pagal šioje techninėje specifikacijoje nurodytą kataloginį numerį ir teikiant pasiūlymą šalia įrašyti naująjį stiklo kataloginį numerį.

5. Siūlomi stiklai turi būti nauji, originalūs arba atitinkantys originalą.

6. Stiklo paketų valymo, poliravimo, perklijavimo stiklo įdaužų remonto darbai atliekami 24/7 pagal užsakovo poreikį.

7. Visi stiklai turi atitikti:

7.1 Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklės Nr.43 reikalavimus;

7.2. automobilių gamintojų keliamus techninius reikalavimus (grūdinti, klijuoti, stiklo paketai, viengubi, šildomi, nešildomi ir t.t.);

8. Stiklams ir stiklo paketams tiekėjas turės suteikti ne trumpesnį, nei 12 mėnesių garantinį laikotarpį:

8.1. stiklų tvirtumui (nuo vibracijos, temperatūrų skirtumo ir pan.);

8.2. ilgaamžiškumui (dėl išorinio atmosferos poveikio (ledo, sniego, lietaus);

8.3. stiklo paketų išsihermetinimui, rasojimui, delaminacijai, pabalimui  ir pan.

9. Stiklai privalės būti pristatyti į UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ sandėlius adresais: Garažų g. 2 Klaipėda.

Papildanti informacija

Pirkimas neskaidomas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjui pateikus pasiūlymą ne visai pirkimo apimčiai, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

Sutarties terminas – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus kiekvieną kartą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.

Bendras Sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga

2022 m. birželio 22 d., 17:00 val.

Apklausos sąlygos susideda:

Pirkimo sąlygos;

Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija.

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai

pasiūlymas (šių sąlygų priedas Nr. 1);

įmonės vadovo / įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma apie per pastaruosius 2 metus įvykdytą (-as) analogišką (-as) pirkimo objektui sutartį (-is), kurios (-ių) vertė ne mažesnė nei 2000,00 eurų. Pažymoje būtina nurodyti sutarties (-čių) šalis, įvykdymo periodą (-us), sutarties (-čių) vertę (-es). Jeigu sutartis vis dar vykdoma – pateikiama užsakovo pažyma apie tinkamą sutarties vykdymą.

Informacija apie pirkimo-pardavimo sutartį

Sutartį pateiks apklausos vykdytojas. Specialiosios sutarties sąlygos nustatomos šio pirkimo techninėje specifikacijoje.

Informacija apie apklausą

Remonto skyriaus vadovas Valdas Lazdauskas

El. p. servisas@klap.lt, tel.: +370 698 57785

Pasiūlymą siųsti (siųsti elektroninę versiją, originalo nereikalaujama; gavimo data ir laikas bus nustatoma atsižvelgiant į el. laiško datą ir laiką)

El. p. servisas@klap.lt, klap@klap.lt