Dėl parengtų UAB „Klaipėdos autobusų parkas” ir UAB „Gatvių apšvietimas” reorganizavimo sąlygų

Šiuo pranešimu informuojame apie inicijuotą UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS” pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 140031353, PVM kodas LT400313515, buveinės adresas Rūtų g. 6, LT-91209 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Gatvių apšvietimas“ arba „Reorganizuojama bendrovė“), ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas”, juridinio asmens kodas 140033557, PVM kodas LT400335515, buveinės adresas Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Klaipėdos autobusų parkas” arba „Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė“) reorganizavimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu prijungimo būdu (toliau – „Reorganizavimas”) ir apie parengtas minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas.

Viešai skelbiami dokumentai ir informacija:

Bendrovės reorganizuojamos prijungimo būdu, t. y. po Reorganizavimo pasibaigsianti Gatvių apšvietimas bus prijungta prie Klaipėdos autobusų parkas, kuri po Reorganizavimo tęs vykdomą ūkinę komercinę veiklą.

Klaipėdos autobusų parkas pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dieną Klaipėdos autobusų parkas perims visą Gatvių apšvietimas turtą, teises ir pareigas (įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius) ir jie bus įtraukti į Klaipėdos autobusų parkas buhalterinę apskaitą. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatinis kapitalas bus 8 688 711,96 EUR (aštuoni milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai vienuolika eurų ir 96 ct.). Su parengtomis Klaipėdos autobusų parkas ir Gatvių apšvietimas reorganizavimo sąlygomis ir kitais reorganizavimui aktualiais dokumentais galima susipažinti atvykus į kiekvieną iš nurodytų bendrovių aukščiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 9 val. iki 12 val.