DVIEJŲ KOLONŲ ELEKTROHIDRAULINIO, PRITAIKYTO MIKROAUTOBUSŲ IR SUNKVEŽIMIŲ IKI 5,5 TONOS PATIKRAI IR EINAMAJAM REMONTUI, KELTUVO PIRKIMAS

Pirkimo dokumentus rasite čia.

Apibendrinta apklausos informacija

Pirkimo objektas

Dviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas, pritaikytas mikroautobusų ir sunkvežimių iki 5,5 tonos patikrai ir einamajam remontui (detalūs reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje).

Papildanti informacija

Pirkimas neskaidomas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjui pateikus pasiūlymą ne visai pirkimo apimčiai, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga

2021 m. gruodžio 23 d., 17:00 val.

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai

Pasiūlymas (šių sąlygų priedas Nr. 1)

Apklausos sąlygos susideda:

Pirkimo sąlygos;

Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija.

Informacija apie pirkimo-pardavimo sutartį

Sutartį pateiks apklausos vykdytojas. Specialiosios sutarties sąlygos nustatomos šio pirkimo techninėje specifikacijoje.

Informacija apie apklausą

Remonto skyriaus vadovas Valdas Lazdauskas

El. p. servisas@klap.lt, tel.: +370 698 57785

Pasiūlymą siųsti (siųsti elektroninę versiją, originalo nereikalaujama; gavimo data ir laikas bus nustatoma atsižvelgiant į el. laiško datą ir laiką)

El. p. servisas@klap.lt, klap@klap.lt