NAUDOTŲ ŽEMAGRINDŽIŲ VIENAUKŠČIŲ M3 KATEGORIJOS, NAUDOJANČIŲ SUSLĖGTĄSIAS GAMTINES DUJAS (CNG), AUTOBUSŲ PIRKIMAS

Pirkimo dokumentus rasite čia.

Apibendrinta konkurso informacija

Pirkimo objektas

Naudoti žemagrindžiai vienaukščiai M3 CG kategorijos, naudojantys suslėgtąsias gamtines dujas (CNG), autobusai, skirti keleiviams vežti (detalūs reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje). Bendrovei reikalingi 3 (vienetai) autobusai, tačiau tiekėjas neprivalo siūlyti visų 3 transporto priemonių.

Papildanti informacija

Pirkimas neskaidomas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga

2022 m. sausio 31 d., 17:00 val.

Konkurso sąlygos susideda:

  • Pirkimo sąlygos;
  • Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;
  • Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija.

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai:

Pasiūlymas (šių sąlygų priedas Nr. 1).

Informacija apie pirkimo-pardavimo sutartį

Sutartį pateiks konkurso vykdytojas. Pagrindinės sutarties sąlygos nustatomos konkurso sąlygose bei šio pirkimo techninėje specifikacijoje.

Informacija apie konkursą

Pervežimų skyriaus vadovas Viktoras Piklapis

El. p. pervezimai@klap.lt, tel. +370 46 411546

Pasiūlymą siųsti (siųsti elektroninę versiją, originalo nereikalaujama; gavimo data ir laikas bus nustatoma atsižvelgiant į el. laiško datą ir laiką)

El. p. pervezimai@klap.lt, klap@klap.lt