TECHNINĖS SĄLYGOS IR PROJEKTŲ DERINIMAS

  • Rengiame  naujų gatvės apšvietimo tinklų prisijungimo bei esamų rekonstrukcijos, iškėlimo sąlygas.
  • Renkame, ruošiame ir teikiame pirminę dokumentaciją projektų parengimui.
  • Tikriname ir deriname techninius projektus.
  • Vykdome apšvietimo, eismo sistemų GIS duomenų bazės plėtimą ir atnaujinimą bei duomenų teikimą topografinių planų sudarymui ir koregavimui GeoPortal sistemai.

Atramų techniniai reikalavimai

Šviestuvų techniniai reikalavimai

Saikingai dekoruota parko atrama

Senamiesčio tipo šviestuvas