VERSLO TEISINIŲ IR FINANSINIŲ KONSULTACIJŲ PIRKIMAS

Pirkimo dokumentus rasite čia.

Apibendrinta apklausos informacija

Pirkimo objekto aprašymas

Verslo teisinės ir finansinės konsultacijos (patarimai, konsultacijos teisės bei finansiniai klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais dėl UAB „Gatvių apšvietimas“ reorganizavimo prijungimo būdu prie UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

Pirkimo informacija

Numatoma pirkimo vertė – ne daugiau 10000,00 EUR (dešimt tūkstančių eurų) be PVM.

Pirkimas neskaidomas.

Maksimalus sutarties terminas – iki 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjui pateikus pasiūlymą ne visai pirkimo apimčiai, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų Priede Nr. 2 Techninė specifikacija.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga 2021 m. rugpjūčio 18 d., 17:00 val.
Apklausos sąlygos susideda:

Pirkimo sąlygos;

Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 3 Įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas;

Priedas Nr. 4 Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas.

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai:

Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 3 Įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas;

Priedas Nr. 4 Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas.

Reikalavimai kvalifikacijai:

  • Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti įvykdęs arba vykdantis ne mažiau nei 1 (vieną) verslo teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų  teikimo sutartį, kurios bendra įvykdytų dalių vertė yra ne mažesnė kaip 3 000,00 (trys tūkstančiai) eurų be PVM.

Įvykdytų teisinių paslaugų teikimo sutarčių vertės gali būti sumuojamos.

  • Tiekėjas turi pasiūlyti bent 2 (du) specialistus, kurie bus skiriami sudaromos sutarties vykdymui:

verslo teisinių paslaugų konsultacijoms turi būti pasiūlytas ne mažesnę nei 3 (trejų) metų vertimosi verslo teisinių konsultacijų (įmonių reorganizavimo) veikla patirtį;

finansinių paslaugų konsultacijoms turi būti pasiūlytas ne mažesnę nei 3 (trejų) metų vertimosi finansinių konsultacijų (įmonių reorganizavimo) veikla patirtį.

  • Pateikiamas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų ir vykdomų verslo teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų sutarčių sąrašas (pirkimo dokumentų Priedas Nr. 3);
  • Pateikiamas tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas (pirkimo dokumentų Priedas Nr. 4).
Informacija apie paslaugų teikimo sutartį

Sutartį pateiks apklausos rengėja. Sutarties sąlygos bus nustatomos atsižvelgiant į šio pirkimo sąlygas bei Techninę specifikaciją.

Informacija apie apklausą teikia

Imantas Paliakas

El. paštu edd@klap.lt, telefonu +370 671 09876

Pasiūlymo pateikimo būdas ir forma

Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu (šiuo atveju siųsti kopiją, originalo nereikalaujama) arba elektroniniu parašu bei siunčiamas el. paštu klap@klap.lt.