Autobusų stotis: +370 464 11 547

Pranešimams: +370 46 30 30 30

Gedimų registracija: +370 650 67 777

Dar vienas žingsnis kokybės kryptimi

UAB „Klaipėdos paslaugos“ suteiktas sertifikatas, patvirtinantis, jog bendrovės vadybos sistema atitinka tarptautinius ISO standartus.

ISO (International Standart Organization) – tai tarptautinių standartų sistema. ISO sertifikatai suteikiami įmonėms, pasiekusioms ir išlaikančioms tam tikrus veiklos kokybės kriterijus. Šiais standartais vadovaujasi didžiausios ir pažangiausios Europos įmonės, taigi, gautas ISO sertifikatas patvirtina, kad UAB „Klaipėdos paslaugos“ yra valdoma pagal geriausių Europos įmonių praktiką.

Kodėl reikėjo ISO?

UAB „Klaipėdos paslaugos“ šiuo metu vykdo daug miestui reikalingų veiklų: keleivių vežimas, autobusų stoties veikla, gatvių apšvietimas, eismo reguliavimas, gatvių valymas vasarą ir žiemą, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, projektavimo darbai, transporto priemonių remontas ir kita. Tai skirtingos veiklos, kurias sudaro apie tūkstantis skirtingų veiklos procesų ir visi jie turi būti griežtai kontroliuojami, suderinti, nesidubliuoti ir darniai veikti nepriklausomai nuo aplinkybių.

Kaip buvo diegiama ISO?

Rengiantis sertifikavimui visi departamentų ir skyrių vadovai atidžiai peržiūrėjo  ir identifikavo savo veiklos procesus. Veiklos buvo išsamiai aprašytos, kai kurie procesai buvo supaprastinti ir pagerinti. Sertifikavimo procese dalyvavo daugiau kaip trisdešimt įmonės darbuotojų. Buvo atliktas kruopštus ir atsakingas darbas: išnagrinėta ir aprašyta beveik tūkstantis skirtingų veiklos procesų ir rizikų. Visa tai griežtai įvertino išorinio audito ir sertifikavimo kompanija, kuri pripažino, kad įmonės valdymas atitinka tarptautinį standartą.

Kokia ISO nauda?

ISO standartų naudos gavėjai yra visi su įmone susiję asmenys. Pirmiausia, tai įmonės  klientai – įmonė skiria didelį dėmesį vertinant ir tobulinant teikiamų paslaugų kokybę. ISO 9001 standartas įpareigoja nuolat vertinti ir gerinti kokybės vadybos sistemą ir klientams teikiamų paslaugų kokybę.

Antra, tai įmonės darbuotojai – įmonė atsakingai vertina ir skiria didelį dėmesį darbuotojų darbo sąlygų kokybei, darbų saugai ir darbuotojų sveikatai. ISO 45001 standartas įpareigoja įmonę nuolat vertinti ir gerinti darbuotojų sąlygas.

Trečias naudos gavėjas yra visuomenė. ISO 14001 standartas įpareigoja įmonę laikytis aplinkosaugos vadybos reikalavimų, nuolat kontroliuoti ir mažinti įmonės taršą aplinkai. Ketvirtas naudos gavėjas yra įmonės akcininkas. Klaipėdos miesto savivaldybei priklausanti įmonė UAB „Klaipėdos paslaugos“, gerindama paslaugų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkosaugą, sukurs didesnę vertę visam miestui.

UAB „Klaipėdos paslaugos"

Garažų g. 2, 92101, Klaipėda

Įmonės kodas: 140033557

PVM mokėtojo kodas: LT400892610

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre