Autobusų stotis: +370 464 11 547

Pranešimams: +370 46 30 30 30

Gedimų registracija: +370 650 67 777

Valdymas

100 % įmonės akcijų priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

UAB „Klaipėdos paslaugos“ įstatinis kapitalas yra 8 688 720,00 Eur, kurį sudaro 289 624 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 30,00 Eur.

Klaipėdos miesto  savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovei nėra priskirta specialiųjų įpareigojimų funkcijų, kaip tai numatyta 2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1036 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintose Valstybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių ir savivaldybių valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijose.

Vadovaujantis UAB „Klaipėdos paslaugos“ Įstatais, bendrovėje yra sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba bei skiriamas vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

Vaidas Ramanauskas (generalinis direktorius nuo 2017 10 23 bendrovės valdybos protokolas Nr.7, 2017 10 18)

UAB „Klaipėdos paslaugos“ yra patronuojanti bendrovė, turinti 1 dukterinę įmonę UAB „Klaipėdos transportas“, kodas 304923194, valdoma 100 proc. akcijų, bei 1 asocijuotą įmonę „Popa LT“, UAB, kodas 304692524, valdoma 40 proc. akcijų.

https://popaboat.com/

Generalinio direktoriaus darbotvarkė

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
     
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

UAB „Klaipėdos paslaugos"

Garažų g. 2, 92101, Klaipėda

Įmonės kodas: 140033557

PVM mokėtojo kodas: LT400892610

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre