Autobusų stotis: +370 464 11 547

Pranešimams: +370 46 30 30 30

Gedimų registracija: +370 650 67 777

Korupcijos prevencija

UAB „KLAIPĖDOS PASLAUGOS“ ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ ASMENS KONTAKTAI: TEL:. 8 46 411 549; EL. PAŠTAS: KORUPCIJOSPREVENCIJA@KLAP.LT.