Autobusų stotis: +370 464 11 547

Pranešimams: +370 46 30 30 30

Gedimų registracija: +370 650 67 777

ES Projektai

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0018  „Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį 2020-10-28 Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-01-0018

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-02-0008  „Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas“ finansavimo ir administravimo sutartį 2021-05-05 Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-02-0008